תורמים ליד שרה
ובוחרים ברכה אישית

01

בוחרים כרטיס
ברכה מעוצב

02

מקלידים
את הברכה

03

בוחרים
סכום לתרומה

04

ממלאים את
הפרטים האישים

05

מאשרים את
העיצוב הסופי

06

תורמים
מכל ה-♥