מתנה שנותנת

חיים

שולחים ברכה לכל ארוע
ומחבקים את יד שרה

מתנה שנותנת

חיים

שולחים ברכה
לכל ארוע
ומחבקים
את יד שרה

תורמים ליד שרה
ובוחרים ברכה אישית

01

בוחרים כרטיס
ברכה מעוצב

02

מקלידים
את הברכה

03

בוחרים
סכום לתרומה

04

ממלאים את
הפרטים האישים

05

מאשרים את
העיצוב הסופי

06

תורמים
מכל ה-♥