מתנה שנותנת

חיים

שולחים ברכה לכל ארוע
ומחבקים את יד שרה

מתנה שנותנת

חיים

שולחים ברכה
לכל ארוע
ומחבקים
את יד שרה